E-porady skierowane są do Klientów Kancelarii, którzy chcą uzyskać poradę prawną, projekt umowy lub pismo procesowe drogą elektroniczną. Kancelaria świadczy usługi prawne z wykorzystaniem Internetu przede wszystkim w sprawach o mniejszym stopniu skomplikowania (m.in. w zakresie udzielenia odpowiedzi na przedstawiony problem prawny, przygotowania nieskomplikowanej umowy albo pisma procesowego).

  JAK SKORZYSTAĆ Z E-PORADY?

  OPIS PROBLEMU PRAWNEGO

  Na adres e-mail Kancelarii biuro@iurisperitus.eu lub korzystając z formularza kontaktowego, należy przesłać szczegółowy opis problemu prawnego wraz z pozostałymi danymi wymaganymi do prawidłowego i sprawnego kontaktu z Klientem.

  WYCENA

  Po otrzymaniu szczegółowego opisu problemu prawnego sporządzona zostanie wycena e-porady, która zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wcześniej Klient może zostać poproszony o doprecyzowanie przedstawionego problemu prawnego, bądź udzielenie dodatkowych informacji.

  PŁATNOŚĆ

  Po dokonaniu zapłaty za wycenioną usługę na podany poniżej rachunek bankowy Kancelaria przystąpi do wykonania zleconej usługi.

  Płatności można dokonać na rachunek bankowy Kancelarii:

  IURIS PERITUS KANCELARIA PRAWNA MIERZEJEWSKI NOWAK SPÓŁKA JAWNA
  ul. Libelta 29/6, Poznań 61-707

  Numer rachunku bankowego:
  26 1750 0012 0000 0000 3455 5982

  WYKONANIE USŁUGI

  Po wykonaniu przez Kancelarię zleconej przez Klienta e-usługi, na podany przez Klienta adres e-mail przesłany zostanie wykonany w ramach powierzonego zlecenia projekt umowy, pismo procesowe, tudzież wykonana zostanie inna zlecona usługa.