Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel nieruchomości bądź użytkownik wieczysty gruntu musi uiścić na rzecz gminy w przypadku wzrostu wartości jego nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (media, drogi) z wykorzystaniem środków publicznych, albo podziałem nieruchomości na jego wniosek. Poprzez opłatę adiacencką właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach poniesionych przez gminę celem przeprowadzenia podziału geodezyjnego, czy też zrealizowanie danej inwestycji polegającej np. na doprowadzeniu do niej kanalizacji. Ustalenie i nałożenie na właściciela nieruchomości opłaty adiacenckiej wymaga od gminy, jej organów i pracowników, przeprowadzenia stosownego postępowania. W naszej praktyce mieliśmy wiele okazji do tego, aby w toku takich postępowań, na każdym ich etapie weryfikować legalność ustalenia opłat adiacenckich. Każdy z przypadków obciążenia opłatą adiacencką jest inny, a zatem do każdego z nich podchodzimy całkowicie indywidualnie, jak na profesjonalistów przystało. Jeżeli została Państwu doręczona decyzja ustalająca opłatę adiacencką radzimy nie czekać i zgłosić się do nas po poradę.

Potrzebujesz pomocy nt. Odwołania od opłaty adiacenckiej? Skontaktuj się z nami