Uchwalenie albo zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość często pozwala na zbycie takiej nieruchomości za wyższą cenę, niż to dotychczas było możliwe. Jest to wynikiem zmiany przeznaczenia nieruchomości, gdy np.: działka rolna staje się działką budowlaną. Dla właściciela nieruchomości jest to bardzo dobra wiadomość, ale niestety wiąże się to zazwyczaj z obowiązkiem zapłaty na rzecz gminy opłaty zwanej opłatą planistyczną, albo też rentą planistyczną. Wysokość renty planistycznej może wynosić do 30% wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. W takiej sytuacji, w przypadku sprzedaży nieruchomości opłata planistyczna stanowi dochód gminy pokrywający jej koszty związany z uchwaleniem planu miejscowego. Możliwa jest również sytuacja odwrotna w stosunku do skutkującej obowiązkiem zapłaty renty planistycznej. Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę planu miejscowego wartość nieruchomości obniżyła się, to jej właściciel może się domagać od gminy wykupienia całej lub części nieruchomości, albo zapłaty odszkodowania za obniżenie jej wartości. Świadcząc pomoc prawną na rzecz różnych podmiotów po wielokroć reprezentowaliśmy ich interesy w toku postępowań związanych z ustaleniem rent planistycznych. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwala nam na to, aby oceniać każdą decyzję i doradzać w każdej sprawie, której przedmiotem jest nałożenie na właściciela obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej.

Potrzebujesz pomocy nt. Opłaty renty planistycznej? Skontaktuj się z nami