Wiemy, ile trudu wymaga znalezienie rzetelnego kontrahenta zainteresowanego oferowanymi usługami i towarami. Wiemy również, jak wielu wokół nas jest nieuczciwych kontrahentów, którzy nie zamierzają zapłacić za zleconą usługę lub nabywane towary albo zamierzają kredytować swoją działalność naszym kosztem. Dlatego kluczowe w dzisiejszych trudnych czasach jest odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów przez uzyskanie od klienta odpowiedniego zabezpieczenia spełnienia jego zobowiązań względem Państwa. Służy temu cała paleta środków od hipotek, zastawów, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, rygorów egzekucji, kaucji, weksli i poręczeń po wiele wiele innych. Każde z tych zabezpieczeń mieliśmy okazję sprawdzić w praktyce, oceniające ich skuteczność. Doświadczenie to pozwala nam na wybranie spośród nich zabezpieczenia najlepiej chroniącego Państwa interesy i wdrożyć je w życie.

Potrzebujesz pomocy nt. Zabezpieczenia transakcji gospodarczych? Skontaktuj się z nami