Korzystanie z nieruchomości często wiąże się z koniecznością ponoszenia różnych opłat, w tym: opłaty adiacenckiej, renty planistycznej czy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Działania organów nakładających te opłaty można kwestionować, doprowadzając często do zmiany ich wysokości. Często bywa, że opłaty te są nakładane lub ustalane niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a odwołanie się lub podjęcie rekomendowanych przez prawnika działań pozwoli na zminimalizowanie ich uciążliwości. Jeszcze częściej zapomina się o tym, że właścicielowi przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania za fragment nieruchomości wydzielonej pod drogi albo odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Roszczenia te często można przeciwstawić roszczeniom przysługującym gminie, zmieniając na korzyść obywatela bilans wzajemnych rozliczeń. Z niemałą satysfakcją przyznać możemy, że nasze działania na tym polu pozwoliły zaoszczędzić naszym klientom wiele tysięcy złotych.

Potrzebujesz pomocy nt. Opłaty związane z nieruchomościami? Skontaktuj się z nami